referat aarsmote 2014

Referat årsmøte 2014

 

 

25.02.2014

 

 

Deltakere styret:

 

Lasse Heia (leder)

 

Geir Olsen (kasserer)

 

Kai R. Nordby

 

Henrik Hansson

 

Arne Løkken (sekretær)

 

 

 

ÅRSMØTE

 

 

Henrik Hansson ønsket velkommen og innkalling ble godkjent.

 

Oppmøte medlemmer: 9 stk.

 

Møteleder ble kasserer.

 

Referent ble sekretær.

 

Regnskapet ble lagt fram av kasserer. Godkjent.

 

Samtidig ville årsmøtet at det skal velges 2 revisorer (2 medlemmer av klubben) for 2014.

 

 

Årsberetning ble opplest av sekretær.

En innvending; Det ble ble glemt å nevne at det ble holdt et grunnkurs i januar. Dette er rettet opp i årsberetningen. Ellers ok.

 

Innkommende saker : 0

 

 

Valg:

 

Leder: Jo Stenersen (nyvalgt, 1 år)

 

Kasserer: Geir Olsen (gjenvalgt, 1 år)

 

Sekretær: Arne Løkken (gjenvalgt, 2 år)

 

Styremedlem: Kai R. Nordby(gjenvalgt, ikke på valg)

 

Styremedlem: Henrik Hansson(gjenvalgt, 2 år)

 

 

Valgkomiteen har fått følgende sammensetning:

 

Gro Sannæss Hauger

 

Cecilie Husvik

 

Kay Tangen

 

 

Signering av protokoll:

 

Raymond Aaserud

 

Tom Sætaberget

 

 

Eventuelt:

 

Vårt klubblokale har vært Stasjon, Reiselivslaget. Ingen kostnader.

 

Som gjenytelse har klubbens medlemmer bidratt med bilder.

 

 

Bjørkemart`n ble en suksess. God markedsføring av klubben, og fotokonkurranse/fotomaraton

 

med god deltakelse.

 

 

Ros fra årsmøtet/medlemmene om god aktivitet.

 

Tips oss!

Har du forslag på ting vi burde dele her?

Vi setter veldig pris på at du da sender oss en mail: post@ahfotoklubb.com

Bli medlem!

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen!

Les mer...

Copyright Aurskog Høland Fotoklubb - post@ahfotoklubb.com

Medlemsbildet

Med jevne mellomrom presenteres ett spesielt bilde fra en av våre medlemmer.

Siste oppdateringer

 

27.01.2017

Oppdatert

aktivitetskalenderen

 

11.11.2016

Oppdatert

aktivitetskalenderen

 

26.10.2016

Oppdatert

aktivitetskalenderen

 

31.08.2016

Resultat av

fotokonkurransen

Les her

 

 

29.05.2016

Oppdatert

Aktivitetskalenderen

 

06.04.2016

Oppdatert Aktivitetskalenderen

 

 

02.02.2016

Saksliste årsmøte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsbildet

Med jevne mellomrom presenteres ett spesielt bilde fra en av våre medlemmer.

AURSKOG HØLAND FOTOKLUBB

- fotoklubben for alle fotointeresserte i Aurskog Høland og omegn